Chengdu Blades

Effectif Chengdu Blades

Effectif

Gardiens MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
29
Zhang Yinuo cn 16 16 24 0 2 20 189 11.29K 32 1 16 24 2
22
Yi Wang cn 3 2 6 0 0 24 170 254K 36 1 3 6 0
Défenseurs MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
32
Ma Chongchong cn 17 17 0 0 0 23 183 37.84K 36 1 17 0 0
4
Ting Yang cn 15 15 0 0 1 21 183 8.26K 32 1 15 0 1
2
Matheus br 13 12 0 0 2 29 185 1.78M 59 1 13 0 2
14
Yueming Song cn 1 0 0 0 0 26 - 8K 25 1 1 0 0
27
Kai Chen cn 13 13 0 2 5 21 - 26K 28 1 13 0 5
5
You Zou cn 9 2 0 0 1 29 195 133K 25 1 9 0 1
26
Liangxuan Gong cn 4 2 0 0 0 21 - 100K 25 1 4 0 0
40
Yonghai Zhang cn 4 4 0 0 1 35 - 1.53M 53 1 4 0 1
33
Li Fang cn 1 0 0 0 0 21 175 92K 39 1 1 0 0
Milieux de terrain MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
39
Luo Senwen cn 2 2 0 0 1 21 186 7.73K 26 1 2 0 1
6
K. Wang cn 15 12 4 1 0 31 179 376K 42 1 15 4 0
15
Zhang Bo cn 7 6 0 0 2 29 183 55K 31 1 7 0 2
24
Mou Li cn 3 2 0 0 0 25 182 112K 32 1 3 0 0
19
Hanlin Wang cn 9 8 0 0 0 25 178 28K 27 1 9 0 0
23
Bin He cn 10 6 1 0 2 31 178 704K 41 1 10 1 2
17
Chen Xue cn 11 7 0 2 1 22 - 83K 31 1 11 0 1
8
Bo Wu cn 10 7 0 0 3 25 - 70K 25 1 10 0 3
16
Hao Yang cn 4 2 0 0 0 24 186 151K 30 1 4 0 0
28
Yingbo Gan cn 4 3 0 0 1 29 176 46K 25 1 4 0 1
31
Zhaolin Shen cn 3 0 0 0 0 21 - 2K 25 1 3 0 0
3
Bo Chen cn 2 2 0 0 0 25 177 101K 27 1 2 0 0
21
Qi Zhang cn 7 6 0 1 2 21 - 81K 31 1 7 0 2
30
Zixun Zhou cn 2 0 0 0 0 21 - 2K 25 1 2 0 0
37
Cui Peng cn 4 4 0 2 0 27 178 3.14M 55 1 4 0 0
1
Chen Zhang cn 0 0 0 0 0 33 188 7K 32 1 0 0 0
38
Caique br 2 0 0 0 0 27 185 4.04M 66 1 2 0 0
Attaquants MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
7
Gao Xiang cn 15 14 2 0 2 25 175 985K 35 1 15 2 2
10
Jovial gp 11 11 6 1 4 30 174 3.52M 57 1 11 6 4
11
Zhang Zhichao cn 16 14 0 1 2 21 175 255K 29 1 16 0 2
13
Liang Yuchi cn 4 1 0 0 1 24 188 5K 25 1 4 0 1
9
S. Arrache dz 10 8 1 0 0 32 187 2.45M 38 1 10 1 0
25
Wei Chao cn 3 0 0 0 1 21 178 4K 25 1 3 0 1

Joueurs populaires

Meilleur buteur Meilleur passeur Le plus sanctionné Le + de temps de jeu
Jovial
Jovial
6
Kai Chen
Kai Chen
2
Kai Chen
Kai Chen
5
Ma Chongchong
Ma Chongchong
1530'