Boubacar Kamara

fr
B. Kamara
83

28.19

M.€

44

24

ans

MCD

Carrière de Boubacar Kamara

Carrière en clubs

Équipes Sais. MJ
MJ MT MR MIN Âge Pts. ELO
Aston Villa
Aston Villa
2023/24
30 1 1 7 1 30 29 1 2412 23 6.9 83
Premier League
Premier League
20 0 1 7 1 20 20 0 1661' 23 7 83
FA Cup
FA Cup
3 0 0 0 0 3 3 0 267' 24 5.4 83
Capital One Cup
Capital One Cup
1 1 0 0 0 1 0 1 44' 23 5.1 79
Fase Previa Conference League
Fase Previa Conference League
2 0 0 0 0 2 2 0 113' 23 5.9 78
Conference League
Conference League
4 0 0 0 0 4 4 0 327' 23 5.6 82
Aston Villa
Aston Villa
2022/23
26 0 1 4 0 26 23 3 1943 23 6.4 81
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2021/22
48 1 0 10 0 48 42 6 3793 22 6.8 78
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2020/21
43 0 2 8 0 43 43 0 3564 21 6.5 74
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2019/20
28 2 2 7 1 28 28 0 2501 20 7.2 74
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2018/19
36 1 0 7 1 36 32 4 2777 19 6.2 67
Olympique Marseille II
Olympique Marseille II
2018/19
1 0 0 0 0 1 1 0 90 19 5.1 59
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2017/18
14 0 1 4 1 14 11 3 1058 18 6 54
Olympique Marseille II
Olympique Marseille II
2017/18
4 0 0 1 0 4 4 0 360 18 5.3 43
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2016/17
1 0 0 0 0 1 1 0 82 17 5.3 42
Olympique Marseille II
Olympique Marseille II
2016/17
15 0 0 6 0 15 15 0 1350 16 6.2 41
Olympique Marseille II
Olympique Marseille II
2015/16
8 0 0 1 0 8 8 0 720 16 6.2 38
254 5 7 55 4 254 237 17 20650 - - -

Carrière en sélection

Équipes Année MJ
MJ MT MR MIN Âge Pts. ELO
France
France
2023
2 0 0 0 0 2 0 2 37 23 4.7 80
Qualifications Euro
Qualifications Euro
1 0 0 0 0 1 0 1 23 23 5.2 80
Amicaux internationaux
Amicaux internationaux
1 0 0 0 0 1 0 1 14 23 4.2 79
France
France
2022
3 0 0 0 0 3 2 1 163 22 4.7 78
France U21
France U21
2021
1 0 0 0 0 1 1 0 63 21 4.6 74
France U21
France U21
2020
3 0 0 0 0 3 2 1 181 20 5.4 73
France U21
France U21
2019
5 0 1 2 0 5 4 1 356 19 5.6 71
Francia U20
Francia U20
2019
5 0 0 1 0 5 5 0 450 19 6.1 67
Francia U20
Francia U20
2018
2 0 0 0 0 2 2 0 180 18 5.2 60
France U21
France U21
2018
0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 0 60
France U19
France U19
2018
8 0 0 1 0 8 8 0 676 18 6.1 56
France U19
France U19
2017
2 0 0 0 0 2 2 0 135 17 6 42
Francia Sub 18
Francia Sub 18
2017
3 0 0 1 0 3 3 0 270 17 5.5 41
Francia Sub 18
Francia Sub 18
2016
3 0 0 0 0 3 3 0 270 16 5.5 41
France U17
France U17
2016
4 0 0 2 0 4 4 0 316 16 5.5 38
France U17
France U17
2015
2 0 0 0 0 2 2 0 136 15 5.3 25
43 0 1 7 0 43 38 5 3233 - - -

Résumé carrière

Équipes MJ
MJ MT MR Min Âge Pts. ELO
France
France
5 0 0 0 0 5 2 3 200 23 4.9 80
Aston Villa
Aston Villa
56 1 2 11 1 56 52 4 4355 23 6.3 83
Olympique Marseille
Olympique Marseille
170 4 5 36 3 170 157 13 13775 22 6.2 78
France U21
France U21
9 0 1 2 0 9 7 2 600 21 4.9 74
Francia U20
Francia U20
7 0 0 1 0 7 7 0 630 19 6.1 67
Olympique Marseille II
Olympique Marseille II
28 0 0 8 0 28 28 0 2520 19 5.8 59
France U19
France U19
10 0 0 1 0 10 10 0 811 18 6.3 56
Francia Sub 18
Francia Sub 18
6 0 0 1 0 6 6 0 540 17 6.2 41
France U17
France U17
6 0 0 2 0 6 6 0 452 16 5.7 38
297 5 8 62 4 297 275 22 23883 - - -