Bahrain Ligue

Journée 12

Bahrain Ligue
bh

Buteurs

Kamil Al Aswad

Kamil Al Aswad

Al-Riffa Al-Riffa
5 (1.67)

3 matchs

S. Frioui

S. Frioui

Khalidiya Khalidiya
4 (2.00)

2 matchs

Hussein Abdulkarim

Hussein Abdulkarim

Al-Muharraq Al-Muharraq
3 (3.00)

1 match

Buts sur penalty

S. Frioui

S. Frioui

Khalidiya Khalidiya
1 (100%)

2 matchs

Amir Roustaei

Amir Roustaei

Sitra Sitra
1 (100%)

3 matchs

Juninho

Juninho

Al Najma Manama Al Najma Manama
1 (100%)

1 match

Cartons rouges

A. Al Malood

A. Al Malood

Al-Muharraq Al-Muharraq
1 (0.50)

2 matchs

Matchs joués

F. Chaouat

F. Chaouat

Al-Muharraq Al-Muharraq
3 (0%)

0 matchs

Kamil Al Aswad

Kamil Al Aswad

Al-Riffa Al-Riffa
3 (0%)

0 matchs

Amir Roustaei

Amir Roustaei

Sitra Sitra
3 (0%)

0 matchs