Bidco United FC

D1 Kenya
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ke.png?size=60x&lossy=1
Bidco United FC
58

Effectif Bidco United FC

Effectif

Inconnu MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Collo ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 2 2 1 1
Bodo ke 1 0 0 0 1 0 - 0 M 25 1 1 0 1
Oddoh ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Emmanuel Mogaka ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 2 2 0
Shariff Musa ke 2 0 3 0 0 0 - 0 M 25 1 2 3 0
Défenseurs MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Joash Onyango ke 0 0 0 0 0 31 - 0.12 M 49 1 3 3 0
T. Wainaina ke 2 0 2 0 0 28 - 0 M 27 2 3 3 0
Marcelo ke 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
Milieux de terrain MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
D. Mokaya ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 30 1 2 2 0
E. Michubu ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 27 1 2 2 0
J. Owira ke 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 1
Attaquants MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Yobo ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 28 2 3 3 0
E. Okare ke 2 0 3 0 0 30 - 0.01 M 33 2 9 10 0
Chris Opondo ke 4 0 4 0 0 22 - 0.01 M 30 1 4 4 0
S. Ndungu ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 28 2 4 5 0
D. Agofa ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 2 2 0
John Kelwish ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
P. Nzuki ke 1 0 1 0 0 31 - 0 M 25 4 5 5 0

Joueurs populaires

Meilleur buteur Le plus sanctionné
Chris Opondo
Chris Opondo
4
J. Owira
J. Owira
1